Språkpaketet

Varje år föds kring 100.000 barn i Sverige. Av dessa är ca 8 % barn med sverigefinskt ursprung. Som sverigefinne ingår man i Sveriges största av fem nationella minoriteter och omfattas därmed av en rad lagstadgade rättigheter angående språket. Bland de lagstadgade rättigheterna återfinns skyldighet att erbjuda bl.a. finskspråkig förskole- och skolverksamhet och att behålla, utveckla och främja framförallt barns kulturella och språkliga identitet.

Språkpaketet är en produkt framtagen av Sverigefinska Ungdomsförbundet med syftet att främja, stötta och revitalisera det finska språket i Sverige. Paketet riktar sig främst till barnfamiljer med anknytning till det finska språket. Med stöd från Institut för Språk och Folkminne tog Sverigefinska Ungdomsförbundet sig under 2014-2015 ett projekt att uppdatera Språkpaketet.

Tanken är att Språkpaketet inspirerar och uppmuntrar sverigefinska familjer, inte bara föräldrar men storföräldrar och andra släktingar, att prata finska med sina barn. Språkpaketet ger praktiska tips och information om flerspråkig vardag. Språkpaketet erbjuds en möjlighet att kika på olika typ av familjernas liv och hur de klarar med olika språk hemma. Det finns även viktiga information om de nationella minoritetsspråk och språkliga rättigheter samt modersmålsstöd i förskolor och -undervisning i grundskolor.

Sverigefinska Ungdomsförbundet önskar framför allt att Språkpaketet ska uppmuntra familjer att använda språk på många olika sätt. När föräldrar är stolta över sina språk och kulturer, även barn lär sig att respektera och värdera sina språkliga och kulturella identitet och rötter.

Genom att köpa in och dela ut Språkpaketet kan kriterier uppnås för den nationella minoritetslagstiftningen (Lag [2009:724] om nationella minoriteter och minoritetsspråk) gällande tillgänglighet och stöd för det finska språket. Då tillmötesgås även Europakonventionens bestämmelser för nationella minoriteter och deras rättigheter (artikel 30).

Språkpaketet kan nu beställas via vår hemsida här.

Språkpaketet infoblad jpeg