Deprecated: Function create_function() is deprecated in /customers/5/0/7/ungfin.se/httpd.www/wp-content/plugins/booking/core/lib/wpdev-booking-widget.php on line 173 Deprecated: Function create_function() is deprecated in /customers/5/0/7/ungfin.se/httpd.www/wp-content/plugins/events-manager/widgets/em-events.php on line 208 Deprecated: Function create_function() is deprecated in /customers/5/0/7/ungfin.se/httpd.www/wp-content/plugins/events-manager/widgets/em-locations.php on line 131 Deprecated: Function create_function() is deprecated in /customers/5/0/7/ungfin.se/httpd.www/wp-content/plugins/events-manager/widgets/em-calendar.php on line 76 Tillförordnad ordförande Ella Turta leder förbundet fram till extrainsatt årsmöte 9/12 – Sverigefinska Ungdomsförbundet

Tillförordnad ordförande Ella Turta leder förbundet fram till extrainsatt årsmöte 9/12

Sverigefinska ungdomsförbundets styrelse har, den 31 oktober 2017, beslutat om att
utesluta Dennis Barvsten som medlem i Sverigefinska ungdomsförbundet med hänvisning till
paragraf 26 i förbundets stadgar. Beslutet grundas på information från nuvarande och före detta
anställda, som har kommit styrelsen tillhanda. Informationen som har kommit till styrelsens
kännedom tar upp arbetsmiljöproblem och visar på systematiska brister i arbetsledning från
Barvstens sida, samt olämpligt beteende gentemot personal i form av återkommande mobbning
av Barvsten. Informationen har behandlats med förtroende och kommer inte lämnas ut utan
godkännande från avsändaren.

Beslutet styrelsen har fattat leder till att Barvsten från och med den 1 november 2017 inte
fortsätter sitt uppdrag som förbundsordförande i Sverigefinska ungdomsförbundet. Barvsten har
rätt att överklaga beslutet vid det extrainsatta årsmötet, men är fram tills dess avstängd från all
verksamhet.

Barvsten fick den 28 oktober 2017 en uppmaning från styrelsen att självmant avgå men valde att
inte göra det.

Styrelsen kallar förbundets medlemmar till ett extra årsmöte den 9 december i Göteborg
där bland annat en ny ordförande kommer att väljas. Kallelse till årsmötet kommer att skickas ut
till medlemsföreningar inom kort.

Vice ordförande kommer vara tillförordnad förbundsordförande tills det extrainsatta årsmötet
väljer en ny förbundsordförande.

Styrelsen vill med detta meddelande informera om situationen och om de anledningar som har
lett till att styrelsen inte anser att det är lämpligt att Barvsten fortsätter i ordföranderollen.
Samtidigt vill styrelsen också tacka Barvsten för sitt arbete i förbundet och för den sverigefinska
minoriteten och påpeka att Barvsten har gjort mycket bra under sin tid som ordförande, vilket
han ska ha erkännande för.

För ytterligare kommentarer hänvisar ungdomsförbundets styrelse till Ella Turta på
ella.turta@ungfin.se.