Politiskt program

Sverigefinska Ungdomsförbundet antog det politiska programmet på årsmötet i Västerås 2016. Det politiska programmet publicerades för allmänheten i november 2016 i samband med att programmet överräcktes till demokrati- och kulturministern Alice Bah Kuhnke.

Det politiska program är ungdomsförbundets gemensamma intressepolitik för att stärka sverigefinska barn och ungas språkliga och kulturella rättigheter samt lyfter förslag för hur man kan främja det finska språket i Sverige. Programmet kan användas av myndigheter, förtroendevalda politiker och allmänheten för att hämta inspel från ungdomsförbundets påverkanspolitik. Programmet är även den grund som förtroendevalda i ungdomsförbundet kan luta sig mot då dessa representerar ungdomsförbundet på samrådsmöten, i media och i övriga sammanhang.

Det politiska programmet ligger direkt under årsmötet och återfinns sedan årsmötet 2017 i stadgarna:
”Förbundets påverkanspolitik utgår ifrån det politiska programmet som fastställs av årsmötet”

Att det politiska programmet ligger direkt under årsmötet innebär att det är ungdomsförbundets medlemmar och medlemsföreningar som är direkt ansvariga för ungdomsförbundets påverkanspolitik och har makten att förändra innehållet. Tillägg och förändringar av det politiska programmet kan göras på varje årsmöte och förslag ska lämnas till förbundskansliet senast två (2) veckor innan årsmötets hållande.

Politiskt Program – Poliittinen Ohjelma by Sverigefinska ungdomsförbundet on Scribd