Deprecated: Function create_function() is deprecated in /customers/5/0/7/ungfin.se/httpd.www/wp-content/plugins/booking/core/lib/wpdev-booking-widget.php on line 173 Deprecated: Function create_function() is deprecated in /customers/5/0/7/ungfin.se/httpd.www/wp-content/plugins/events-manager/widgets/em-events.php on line 208 Deprecated: Function create_function() is deprecated in /customers/5/0/7/ungfin.se/httpd.www/wp-content/plugins/events-manager/widgets/em-locations.php on line 131 Deprecated: Function create_function() is deprecated in /customers/5/0/7/ungfin.se/httpd.www/wp-content/plugins/events-manager/widgets/em-calendar.php on line 76 SFU på samråd med Alice Bah Kuhnke – Sverigefinska Ungdomsförbundet

SFU på samråd med Alice Bah Kuhnke

Måndagen den 12/12-2017 var Sverigefinska ungdomsförbundets viceordförande Alice Kyander och verksamhetskoordinator Venla Odenbalk på enskilt samråd på Kulturdepartementet. Vi var överens med Sverigefinska delegationen och Sverigefinska riksförbundet, som också var på plats, om många saker. Alice Bah Kuhnke uttryckte oro över de stora skillnaderna mellan kommunerna, när det gäller att erbjuda modersmålsundervisning i förskolan.

Skillnaderna mellan kommunernas efterlevnad av minoritetslagen ser alldeles för olika ut. Vi får larm efter larm om förskolor som inte erbjuder barnen finskaundervisning i den utsträckning som kan förväntas. Senast förra veckan beslutade man i Botkyrka om att dra in undervisning av modersmålslärare i förskoleklasser, trots att man tillhör en förvaltningskommun som ska erbjuda barn tillhörande nationella minoriteter undervisning helt eller delvis på finska. Man väljer att tolka lagen alldeles för snävt.

Vi lyfte hos kulturministern att man måste tydliggöra lagen och se till att efterlevnaden av den följs upp. Bland annat genom att upprätta en ny, fungerande myndighet som har rätt kompetens och resurser för att kunna ansvara för uppföljning av minoritetslagen. Vi lyfte också att vi behöver ett språkcentrum för finska och meänkieli, som kan ägna sig åt ett strukturerat revitaliseringsarbete och utveckla metoder som utgår från dessa språk i Sverige och för att göra en nulägesbeskrivning av deras situation.

Vidare berörde SFU skolpolitiken. Vi är väldigt glada för många av förslagen i Jarmo Lainios betänkande ”Förbättrade möjligheter för elever att utveckla sitt nationella minoritetsspråk” (SOU 2017:91). För att garantera finskans överlevnad i Sverige ser vi det som nödvändigt att öka antalet undervisningstimmar i minoritetsspråk till minst tre i veckan, att separera minoritetsspråken från modersmål och att föra in minoritetsspråken i timplanen. Vi konstaterar dock att läget är akut, då bristen på modersmålslärare är stor samtidigt som vi har en ung generation sverigefinnar som inte har fått ordentligt med stöd för att kunna bevara sin finska. För att alla andra förslag ska ha någon bärkraft i realiteten krävs det snabba åtgärder för att säkerställa fler modersmålslärare. Vi vill se kreativa lösningar som till exempel snabbspår för behörighet som modersmålslärare, morötter för de lärarstudenter som väljer att välja modersmålsundervisning i finska som ett av sina huvudämnen och samarbeten med finska universitet för att locka finska lärarstudenter till Sverige.

Vi kommer att fortsätta bevaka att politikerna tar hänsyn till förslagen i SOU 2017:88 (”Nästa steg? Del 2. Förslag för en stärkt minoritetspolitik”) och SOU 2017:91 (”Förbättrade möjligheter för elever att utveckla sitt nationella minoritetsspråk”). Så länge uppmanar vi alla att hjälpa oss se till att kommunerna följer lagen. Skriv på namninsamlingen för att uttrycka ditt missnöje över Botkyrka kommuns planer på att sluta erbjuda barnen modersmålslärare på kommunens förskolor!