Kim Holm

Verksamhetsrevisor

Verksamhetsrevisorn väljs av årsmötet och har ansvaret att se till att styrelsen följer stadgarna och följer andemeningen i årsmötets fattade beslut. Kim är förbundets vakthund för att skapa en demokratisk och transparent organisation. För att verksamhetsrevisorn ska kunna genomföra sitt uppdrag är han vald av medlemmarna och arbetar därför självständigt från styrelsen. Verksamhetsrevisorn kan inte stoppa förbundsstyrelsens beslut, men kan göra uttalanden och kommentarer innan beslut fattas eller efter fattade beslut. Om förbundsstyrelsen återkommande bryter mot stadgarna kan verksamhetsrevisorn kalla till ett extra årsmöte.

Du kan höra av dig till Kim om du anser att förbundsstyrelsen eller förbundskansliet har brutit mot förbundets stadgar eller årsmötets fattade beslut. Handlar ditt ärende om att en medlemsförening brutit mot stadgarna ska du istället höra av dig till verksamhetskoordinatorn.

kim.holm@ungfin.se