Vähemmistöpoliittinen valiokunta

Minoritetspolitiska utskottet

Utskottet är ansvarigt för ungdomsförbundets påverkanspolitik och genomför förbundsstyrelsens bestämda åsikter i form av debattartiklar, intervjuer, mediautspel och så vidare. Utskottet är ett stöd för förbundsordföranden när denna behöver processa politik mellan två styrelsemöten. Utskottsordförande är Josefin Gustafsson.

Utskottets ledamöter: Josefin Gustafsson (styrelseledamot och utskottsordf.), Ella Turta (förbundsords.), Alice Kyander (förbundets vice ordf.) och Venla Odenbalk (verksamhetskoordinater).

josefin.gustafsson@ungfin.se