KIELIPAKETTI

Ruotsissa syntyy joka vuosi noin 100 000 lasta. Näistä vauvoista noin 9 prosentilla on ruosinsuomalaiset sukujuuret. Ruotsinsuomalaiset ovat yksi Ruotsin viidestä kansallisesta vähemmistöstä ja vähemmistölain perusteella heillä on erityisiä oikeuksia kielen ja sen käytön suhteen. Lain takaamiin oikeuksiin kuuluu mm. suomenkielen opetus kouluissa ja mahdollisuus suomenkieliseen päivähoitoon sekä lapsen oikeus kehittää oma kielellinen ja kulttuurinen identiteetti.

Kielipaketti on Ruotsinsuomalaisten Nuorten Liiton kokoama info-paketti, jonka tarkoituksena on tukea, edistää ja revitalisoida suomen kieltä Ruotsissa. Paketti on tarkoitettu erityisesti niille lapsiperheille, joilla on jokin sidos suomen kieleen. Nuorisoliitto on Institut för Språk och Folkminnen tuella työstänyt vuoden 2014-15 aikana uuden päivitetyn versiota suositusta Kielipaketista.

Uusi Kielipaketti on tarkoitettu nimenomaan pienten lasten vanhemmille, mutta sen materiaali sopii myös muulle perheelle ja suvulle luettavaksi. Se on suunniteltu inspiraation ja innoituksen lähteeksi, rohkaisemaan ja kannustamaan vanhempia ja perheitä puhumaan lapselle suomea tasapuolisesti muiden perheen käyttämien kielten rinnalla. Kielipaketissa on käytännön vinkkejä ja tietoa monikielisestä arjesta kotona. Kielipaketi tarjoaa mahdollisuuden kurkistaa erilaisten ruotsinsuomalaisten perheiden arkeen haastattelujen kautta. Kielipaketti informoi myös suomen kielen asemasta kansallisena vähemmistökielenä sekä siitä seuraavista kielellisistä oikeuksista kuten suomenkielisestä esikouluopetuksesta sekä äidinkielenopetuksesta peruskouluissa.

Ruotsinsuomalaisten Nuorten Liitto toivoo ennen kaikkea, että Kielipaketti rohkaisee perheitä käyttämään kieliä monipuolisesti. Kun vanhemmat ovat ylpeitä omista kielistään ja kulttuureistaan, myös lapsi oppii arvostamaan niitä sekä omaa kulttuurista identiteettiään ja juuriaan.

Ruotsin vähemmistölaki (Laki [2009:724]) takaa kansallisten vähemmistöjen lapsille oikeuden kulttuuri-identiteettiin ja oman vähemmistökielen kehittämiseen ja käyttämiseen. Myös YK:n lasten oikeuksien julistuksen 30. artiklan mukaan vähemmistö- ja alkuperäiskansojen lapsilla on erityinen oikeus omaan kieleen. Tilaamalla Kielipaketin eri viranomaiset voivat täyttää nämä kriteerit.

Kielipaketin tilauslomake löytyy Nuorisoliiton kotisivulta täältä!

Språkpaketet infoblad jpegSpråkpaketet infoblad jpeg

You can order Språkpaketet – Kielipaketti here.