Hem

Sverigefinska ungdomsförbundet arbetar för att sverigefinska barn och unga ska kunna behålla och utveckla sitt  språk, sin kultur och sin identitet. Förbundet samlar sverigefinska ungdomsföreningar över hela Sverige och gör det möjligt för dessa att bedriva verksamhet på sina egna villkor. Därtill bedriver vi politiskt påverkansarbete, i syfte att stärka unga sverigefinnars mänskliga rättigheter, som tillhörande en nationell minoritet och för att främja det finska språkets ställning i Sverige.