Vi byter namn – delta i processen!


Kuriosa om oss:

Vi bildades den 27 november 1993 i Nora. Tidigare samlade vi inga medlemsföreningar, utan bara enskilda medlemmar. Organisationen gick under namnet ‘Sverigefinsk Ungdom’ och på finska ‘Ruotsinsuomalaiset Nuoret’. Innan bildandet var organisationen ett nätverk i Sverigefinska Riksförbundet. Det som bland annat föranledde bildandet av ungdomsförbundet var myndigheternas nya krav på ungas självständiga organisering. Verksamheten och besluten skulle nu ligga hos unga själva. På årsmötet 1999 ändrades organisationens namn till Sverigefinska Ungdomsförbundet.


Utmaning:

En utmaning vi måste förhålla oss till är att världen har förändrats och att digital teknik har gjort stora framsteg. I dag lever vi inte bara i den ‘verkliga världen’ utan lägger även en stor del av våra liv på nätet. I den digitala tid vi lever i fungerar inte längre namnet ‘Sverigefinska Ungdomsförbundet’. Namnet är alldeles för långt. Det är få personer som skulle orka skriva @sverigefinskaungdomsforbundet eller www.sverigefinskaungdomsforbundet.se på internet.


Vad händer nu?

Förbundsstyrelsen har på vårt senaste möte, den 3 september, beslutat att vi ska öppna upp för en process att ta fram ett nytt namn för ungdomsförbundet. Det slutgiltiga beslutet kommer att tas av medlemmarna på ett extra årsmöte i Göteborg, lördagen den 9 december, under helgen för firandet av ungdomsförbundets årliga självständighetsfest.

Det första steget i processen är att vi bjuder in både medlemmar och utomstående att lägga namnförslag.
Deadline för att lägga förslag är söndagen den 8 september. Ni lämnar förslag genom formuläret nedan.

Förbundsstyrelsen kommer därefter välja ut 2-3 namnförslag på sitt möte den 21 oktober. Därefter kommer det genomföras både en medlemsomröstning samt djupintervjuer med utomstående. Förbundsstyrelsen fattar sitt huvudförslag till medlemmarna och det extra årsmötet söndagen den 12 november i Jönköping.


Riktlinjer och önskemål gällande namnförslag:

– Uteslut ordet ‘ungdomsförbundet’ samt ‘nuorten liitto’ ur förslaget
– Namnförslaget måste inte inkomma på båda språken
– Utgå ifrån stadgarnas ändamålsparagraf när du föreslår ett namn

Ändamålsparagraf: Vi är ett förbund för sverigefinska ungdomsföreningar. Förbundet vill uppnå ett samhälle där sverigefinska barn och unga kan behålla och utveckla sitt språk, kultur och identitet. Detta gör vi genom att stötta unga sverigefinnars organisering på sina villkor och genom att vara barn och ungas röst i den förda minoritetspolitiken.