Minoritetspolitiska utskottet

Vähemmistöpoliittinen valiokunta

Utskottet är ansvarigt för ungdomsförbundets påverkanspolitik och genomför förbundsstyrelsens bestämda åsikter i form av debattartiklar, intervjuer, mediautspel och så vidare. Utskottet är ett stöd för förbundsordföranden när denna behöver processa politik mellan två styrelsemöten. Utskottsordförande är Josefin Gustafsson.

Utskottets ledamöter: Josefin Gustafsson (ordf.), Dennis Barvsten (förbundsordf.), Ella Turta och Alice Kyander.

info@ungfin.se, josefin.gustafsson@ungfin.se

Internationella utskottet

Kansainvälinen valiokunta

Utskottet är ansvarigt för ungdomsförbundets internationella frågor och samarbete. Hit hör bland annat vårt europeiska paraplyorgan YEN (Young European National Minorities). Utskottsordförande är Alice Kyander.

Utskottets ledamöter: Alice Kyander (ordf.), Dennis Barvsten (förbundsordf.) och Emilia Keskisaari.

info@ungfin.se, alice.kyander@ungfin.se

Medlemsutskottet

Jäsenvaliokunta

Utskottet är ansvarigt för att ta emot och behandla bidragsansökningar från medlemmarna och medlemsföreningarna. Vill ni ha hjälp att skriva en bidragsansökning? Då kan ni höra av er till utskottets ordförande.

Utskottets ledamöter: Suvi Vallius (ordf.), Emilia Keskisaari och Laura Santala.

info@ungfin.se, suvi.vallius@ungfin.se