Ella Turta

Tillförordnad förbundsordförande

ella.turta@ungfin.se

Josefin Gustafsson

styrelseledamot

josefin.gustafsson@ungfin.se

Emilia Keskisaari

styrelseledamot

emilia.keskisaari@ungfin.se

Suvi Vallius

styrelseledamot

suvi.vallius@ungfin.se

Alice Kyander

suppleant

alice.kyander@ungfin.se