Kontakt

Välkommen till oss på Sverigefinska Ungdomsförbundet! För att vi ska kunna hjälpa dig på bästa sätt behöver vi veta vad det är du vill ha hjälp med eller har en fråga om. Följ ansvarsfördelningen nedan för att hitta rätt. Kiitos käynnistä!


Minoritetspolitik:
Har du frågor om ungdomsförbundets minoritetspolitik, vill genomföra en intervju, vill bjuda in oss på ett politiskt samråd eller har en annan inbjudan, då ska du höra av dig till vårt minoritetspolitiska utskott.


Politiska samarbetsförslag:
Är du från ett politiskt parti eller från en annan organisation och har ett politiskt samarbetsförslag eller vill att vi ska skriva under en debattartikel? Eller anser du att det finns någon fråga som vi borde bilda oss en uppfattning om? Då ska du höra av dig till vårt minoritetspolitiska utskott.


Administration och projekthantering:
Har du administrativa frågor, generella frågor om ungdomsförbundet och vår verksamhet, vill göra en beställning av Språkpaketet stoltsverigefinneboken, eller boka stoltsverigefinneutställningen? Då ska du höra av dig till vår verksamhetskoordinator Venla.


Medlemsföreningar, medlemskap och nya idéer:
Är ni en medlemsförening som behöver stöd i er verksamhet? Har du frågor om medlemskap? Eller har du en ny idé som du vill förverkliga eller eventuellt vill skapa en ny medlemsförening? Då ska du höra av dig till vår verksamhetskoordinator Venla. Tillhör ni en medlemsförening som vill skicka in en bidragsansökan till förbundsstyrelsen.


Förtroendeposter och valärenden:
Skulle du vara intresserad av att sitta på en förtroendepost eller sitta i styrelsen? Då ska du höra av dig till valberedningen som lägger ett förslag på förtroendevalda till nästa årsmöte. De kommer höra av sig till dig när det är dags.


Starkt missnöje och klagan:
Anser du att någon anställd, förbundsstyrelsen eller annan förtroendevald har brutit mot stadgarna? Är det så att din medlemsförening bryter mot förbundets stadgar eller gör något som inte är okej? Har någon enskild medlem (vemsomhelst) behandlat dig dåligt? Är du starkt missnöjd över något i ungdomsförbundet eller vill klaga och du känner att du inte kan göra det direkt till förbundskansliet? Då ska du höra av dig till vår verksamhetsrevisor Kim.


Har du en fråga om någonting annat som inte nämns ovan? Då är du välkommen att maila oss på info@ungfin.se